top of page

All-inclusive formule

 • maaltijden tweemaal per dag

 • luiers

 • doekjes

 • luiercrème (dermocrème, inotyol)

 • pijn tegen koorts: perdolan

 • activiteiten

Eenmalige inschrijfkosten
(400 euro)

 • administratie

 • aanpassing

Belastingaftrek - Groeipakket

 • de crèche geeft jaarlijks rond de maand april een fiscaal attest af waarmee u een bedrag van € 11,20 per dag aanwezigheid op de crèche fiscaal kunt aftrekken

 • de crèche werkt samen met kinderbijslag, via Kind&Gezin, zodat u elke dag dat u in de crèche aanwezig bent, vergoed kunt krijgen tot € 3,20 per dag (maandelijkse betaling door de organisatie van de kinderbijslag)

prijzen

 • € 900,- per maand voor 5 dagen per week aanwezigheid

 • € 865,- per maand bij een aanwezigheid van 4,5 dagen per week

 • € 830 per maand voor 4 dagen per week aanwezigheid

 • € 780,- per maand bij een aanwezigheid van 3,5 dagen per week

 • € 745,- per maand voor 3 dagen per week aanwezigheid

 • 60€ per dag (extra dag)

Deze maandelijkse bijdrage dekt alle kosten die betrekking hebben op uw kind.

Bij 4,5 dagen en 3,5 dagen valt de halve dag automatisch op woensdag, waarbij het kind uiterlijk om 12.15 uur de opvang verlaat

Iedere 1 januari geldt een indexatie van € 15,- per kalenderjaar.

bottom of page